مرکز آموزش تایپ خلبانی تیدا به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت توسعه و تجارت تیدا برای اولین بار در ایران پس از اخذ موافقت اصولی و با ایجاد ساختاری در چارچوب قوانین سازمان هواپیمایی کشوری مفتخر گردید در تاریخ 20 دسامبر 2017 مجوز آموزش تایپ خلبانی هواپیما های A320 ، B737 و MD80 Series را اخذ نماید و بدین ترتیب اولین ATO خصوصی در کشور آغاز به کار نمود.
در حال حاضر این ATO آموزش تایپ بالگرد BELL-412 EP را نیز به حوزه آموزش خود افزوده است.
خلبانان واجد شرایط پس از طی دوره آموزش زمینی در این مرکز جهت پرواز با شبیه ساز های مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری به یکی از کشورهای هدف اعزام میگردند.