دوره تایپ هلیکوپتر Bell 412 EP

دوره آموزش تایپ خلبانی هلیکوپتر Bell 412 در کنار آموزش تایپ خلبانی هواپیما از اهداف مرکز آموزش تایپ خلبانی تیدا بود که پس از انجام هماهنگی های اصولی با سازمان هواپیمایی کشوری و مراکز آموزش خلبانی هلیکوپتر به ثمر نشست و در حال حاضر این مرکز با برگزاری دوره زمینی ، CBT ، MockUp دانشجویان را آماده اعزام به سیمولاتور به کشور های مقصد میکند.