دوره MBA و DBA

اهمیت موضوع آموزش همکاری جدید سازمان مدیریت صنعتی و شرکت توسعه و تجارت تیدا ( مرکز آموزش تایپ خلبانی ) را سبب شد که در حوزه هوانوردی، برای اولین بار در کشور دوره های MBA و DBA را با سه گرایش (مدیریت اجرایی، پیشگیری و بررسی سوانح و کسب و کار ) را بصورت مشترک طراحی نموده تا از این رهگذر مدیرانی را پرورش دهد که قادر به شکوفا نمودن این بخش در کشور و حضوری موفق در عرصه های بین المللی باشند و با استفاده از فنون و مدل های نوین مدیریت وظایف خود را به نحو اثر بخش تر از قبل انجام دهند.
هدف اصلی دوره این است که متخصصان حوزه هوانوردی کشور را با آخرین رویکردهای مدیریتی که در پیشبرد اهداف سازمانیشان کمک می کند، آشنا سازد و در این راستا از مجرب ترین اساتید ایرانی بهره می برد تا محتوای تنظیم شده برای نیازهای خاص این حوزه را در چارچوب اهداف توسعه ای کشور ارائه دهد.
نکته قابل توجه در حوزه هوانوردی فقدان مراجع تولید علم می باشد و عموم موارد علمی موجود ارمغان خارج از کشور است که ضررورت تولید علم منطبق با فرهنگ ایرانی با مد نظر قرار دادن استاندارد های بین المللی را طلب می نماید.
امید است این دوره سبب ارتقا دانش هوانوردی در ایران اسلامی باشد. ضمنا اقدامات لازم برای بین المللی کردن این دوره ها در دست اقدام می باشد.