دوره زبان هوانوردی

با توجه به اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبان مادر در صنعت هوانوردی این مرکز آموزش اقدام به برگزاری دوره های زبان انگلیسی برای خلبانان ، مهمانداران ، دیسپچرها و سایر مشاغل مرتبط با این صنعت زیر نظر اساتید مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری نموده است اما در سال های اخیر با توجه به رشد صنعت هوانوردی در روسیه و نیز استفاده از وسایل پرنده شرقی درصنعت هوانوردی آموزش زبان هوانوردی روسی نیز در دستور کار این مرکز آموزش قرار گرفت که با استفاده از اساتید مجرب در این حوزه آماده برگزاری این دوره برای علاقه مندان می باشد.