دوره تایپ MD - 80

دوره آموزش تایپ هواپیمای MD – 80 Series در کنار سایر دوره های آموزشی در این مرکز شامل طی کلاس های زمینی ، CBT ، MockUp و در نهایت تمرین با FBS و اعزام به سیمولاتور می باشد که پس از طی حداقل 32 ساعت پرواز با شبیه ساز دانشجویان موفق به اخذ گواهینامه تایپ این هواپیما می گردند.